Jak uzyskać akt zgonu?

Jak uzyskać akt zgonu?

Śmierć bliskiej osoby stawia nas zawsze w trudnej sytuacji i ciężko się z nią pogodzić, jednak mimo to, trzeba dopełnić ważnych formalności, które są wymagane i regulowane przez prawo. Jedną z takich rzeczy jest uzyskanie aktu zgonu osoby zmarłej.

Co to jest akt zgonu?

To nic innego jak dokument zaświadczający o śmierci danej osoby. Wystawiany jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie karty zgonu, którą z kolei sporządza lekarz po stwierdzeniu śmierci. Zawiera on dane osobowe zmarłego, informacje o czasie i miejscu śmierci, stanie cywilnym oraz dane osobowe zgłaszającego zgon (lub nazwę i dane instytucji w przypadku gdy śmierć zgłasza np. szpital).

Co jest wymagane przy sporządzaniu aktu zgonu i czy da się go wyrobić w dowolnym urzędzie?

Aby móc uzyskać wcześniej wspomniany dokument należy dostarczyć kartę zgonu oraz dowód tożsamości osoby zmarłej (np. dowód osobisty czy paszport-ważny w chwili śmierci tej osoby) do urzędu stanu cywilnego. Kluczowe jest to, iż nie może być to dowolny urząd, musi być to ten pod który podlega teren, na którym znajdował się zmarły w chwili śmierci. Przepisy ściśle regulują też czas, w którym trzeba zgłosić zgon. Należy to zrobić maksymalnie do 3 dni od kiedy lekarz wystawi kartę zgonu, chyba, że zmarły cierpiał na chorobę zakaźną i była ona przyczyną śmierci, wtedy na zgłoszenie jest trzykrotnie mniej czasu czyli jedynie doba.

Koszt aktu zgonu

Podczas zgłaszania zgonu w urzędzie stanu cywilnego otrzymuje się jeden nieodpłatny odpis aktu zgonu, należy zaznaczyć, iż jest to odpis skrócony. Jeżeli jednak potrzebna jest więcej niż tylko jedna sztuka, konieczne jest pokrycie opłaty skarbowej, która jednak nie przekracza 40 złotych. Koszt może się różnić ze względu na to czy potrzebujemy odpisu całego dokumentu czy tylko skróconego. Jest też kilka wyjątków, które zwalniają z ponoszenia tego kosztu.

Ile trzeba czekać na akt zgonu?

Jeżeli śmierć nie nastąpiła w niewyjaśnionych okolicznościach i nie zostały wszczęte dodatkowe dochodzenia, to sprawy urzędowe tego typu nie zajmują dużo czasu. Złożenie dokumentów i zgłoszenie śmierci powinno zająć mniej niż godzinę. Urząd sporządzi akt zgonu jeszcze tego samego dnia i przekaże odpis zgłaszającemu.

Czy da się uzyskać akt zgonu przez Internet?

Jeżeli zaistnieje potrzeba uzyskania aktu zgonu, a występuje problem np. z odległością bo ktoś mieszka w innym kraju, jest możliwość złożenia wniosku przez Internet. Wystarczy zalogować się na stronę obywatel.gov.pl i odszukać odpowiednie zakładki, następnie wypełnić wniosek i go przesłać. Wybierając tą metodę trzeba jednak mieć założony profil zaufany, ponieważ wymagana jest weryfikacja tożsamości.

 

Dodaj komentarz