Czym jest śmierć biologiczna i czy to jedyny rodzaj śmierci?

Czym jest śmierć biologiczna i czy to jedyny rodzaj śmierci?

Śmierć towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Choć współczesna medycyna potrafi działać cuda, to proces śmierci, tak czy inaczej, nastąpić musi. Jakie wyróżniamy rodzaje śmierci? Czym jest śmierć biologiczna?

Rodzaje śmierci

Potocznie śmierć, kojarzy nam się jednoznacznie z ustaniem wszelkich parametrów życiowych, jednak z punktu widzenia medycznego, możemy mówić o kilku jej rodzajach:

– śmierć biologiczna,
– śmierć kliniczna,
– śmierć mózgu,
– śmierć gwałtowna.

Każdy z wymienionych procesów, w medycynie jest opisany nieco inaczej, a z niektórymi rodzajami śmierci, np.: śmierć gwałtowna, mamy do czynienia głównie w medycynie sądowej.

Śmierć biologiczna

Śmierć biologiczna to stan, który charakteryzuje się całkowitym zatrzymaniem wszystkich funkcji życiowych. Śmierć biologiczna może być następstwem jednego lub wielu czynników, takich jak, np.: zatrzymanie akcji serca, niewydolność wielonarządowa, ustanie czynności mózgu. Ten rodzaj śmierci organizmu, jest bardzo często określany jako śmierć z przyczyn naturalnych, czyli z powodu starzenia się organizmu. Sam proces starzenia jest związany z pogorszeniem się wzroku, słuchu oraz ogólnej odporności organizmu.

Śmierć kliniczna

Śmierć kliniczna jest procesem, w którym ustają inne procesy życiowe, takie jak krążenie, akcja oddechowa, czy bicie serca, jednak śmierć mózgu nie występuje. Proces umierania komórek mózgowych następuje po ok. 5 minutach niedotlenienia, do tego czasu reanimacja pacjenta musi zakończyć się przywróceniem jego czynności życiowych.

Śmierć mózgu

Mózg to obok serca, najważniejszy organ w ciele człowieka. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo występowania innych funkcji życiowych, śmierć mózgu jest definitywna, co w konsekwencji oznacza, zaprzestanie procesu leczenia.

Śmierć gwałtowna

Z tym pojęciem mamy do czynienia w medycynie sądowej i opisuje ona sytuację, kiedy śmierć następuje wskutek zbrodni lub np.: wypadku. Śmierć gwałtowna jest inaczej określana jako śmierć nagła.

Śmierć, czyli proces, który zawsze będzie towarzyszył człowiekowi

Proces śmierci jest nierozerwalnie związany z zakończeniem życia. Śmierć biologiczna z powodu starzenia się organizmu jest tym rodzajem śmierci, której chciałby doczekać każdy z nas. Niestety, czasami musimy pogodzić się z nagłym odejściem bliskiej nam osoby. Zupełnie innymi przypadkami są: śmierć kliniczna oraz śmierć mózgu. W pierwszym przypadku, istnieje jeszcze szansa na uratowanie życia i późnienie normalne funkcjonowanie, w przypadku śmierci mózgu sprawa jest duża bardziej skomplikowana, a procedura, która ma potwierdzić zgon jest bardzo złożona. Warto również pamiętać, że w przypadku śmierci mózgu, w zależności od kraju, mogą obowiązywać inne przepisy niż te, na których opierają się lekarze pracujący na terenie naszego kraju.

Dodaj komentarz