Czym jest obdukcja lekarska?

Czym jest obdukcja lekarska?

Czym jest obdukcja lekarska?

Obdukcja lekarska jak sama nazwa wskazuje jest pewnego rodzaju badaniem wykonywanym przez lekarza, które ma na celu stwierdzić czy osoba poddająca się temu badaniu ma jakieś obrażenia swojego ciała. Dodatkowo podczas tego badania ustala się przyczyny powstania wszystkich obrażeń, które znaleziono na ciele. Całość może być rozpoczęta na prośbę pokrzywdzonego, czy też na wniosek policji bądź prokuratury. Wydana opinia jest pełnoprawnym zaświadczeniem, w którym opisane są wszystkie obrażenia ciała. Jednak jak cała procedura wygląda?

Co to jest obdukcja?

Obdukcja lekarska jest niczym innym jak specjalnym badaniem, służącym do sprawdzenia stanu zdrowienia osoby poszkodowanej. Po całej procedurze lekarz wydaje poszkodowanemu zaświadczenie, w którym mamy dokładny opis wszystkich obrażeń, oraz najbardziej prawdopodobną przyczynę ich powstania. Wykonuje się ją nie tylko po to, aby potwierdzić wszelkie obrażenie, ale także ocena pod względem prawa. Wszystko po to, aby łatwiej przypisać zdarzenie do danego paragrafu.

Kto może przeprowadzić obdukcję?

Kto może przeprowadzić obdukcję? Otóż odpowiedź jest banalnie prosta, a mianowicie tak naprawdę może to zrobić każdy lekarz niezależnie od swojej profesji. Jednak bardzo ważne jest to, że badanie będzie powtórzone, ponieważ dowodem w sprawie może być tylko i wyłącznie opinia, która została wydana przez specjalnie do tego powołanego biegłego. Wtedy dana opinia może zostać dołączona do postępowania prawnego. W wielu sprawach karnych dotyczących pobicia, czy naruszenia ciała to właśnie obdukcja jest najważniejszym materiałem dowodowym. A kto powołuje biegłego? Tutaj odpowiedź też jest prosta, bo takie postanowienie wydaje organ, który zleca jej wykonanie. Wtedy obdukcje wykonuje lekarz, który jest biegły z zakresu medycyny sądowej, a dodatkowo znajduje się na liście biegłych, którą prowadzi Prezes Sądu Okręgowego. Może dojść do sytuacji, gdzie zostanie powołany lekarz, którego nie ma na liście. A wszystko to na podstawie przepisów z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku (Kodeks postępowania karnego). 

Gdzie można przeprowadzić obdukcję?

Zacznijmy od tego, że jeśli chcemy, by nasza obdukcja stanowiła jakikolwiek dowód w naszym postępowaniu sądowym to koniecznie musimy zgłosić się do lekarza medycyny sądowej. Możemy to zrobić poprzez zgłoszenie tego faktu na policję lub też bezpośrednio do sądu. Jak jednak znaleźć biegłego lekarza sądowego, który wykonuje obdukcje?I tutaj sprawa się trochę komplikuje, ponieważ w naszym kraju takich lekarzy jest dość mało. Dlatego, aby znaleźć takiego lekarza warto skorzystać z oficjalnej listy publikowanej przez Sąd Okręgowy.

 

Dodaj komentarz