Prace budowlane? Zaplanuj właściwy wywóz odpadów!

Prace budowlane? Zaplanuj właściwy wywóz odpadów!

Ważnym krokiem podczas planowania remontu, budowy czy prac w ogrodzie jest prawidłowy, zgodny z prawem wywóz odpadów. Śmieci podczas takich działań może tworzyć się naprawdę dużo, dlatego niezbędny wtedy bywa wynajem kontenera na gruz. Sprawdź, o czym należy pamiętać podczas wyrzucania gruzu.

Odpowiednie segregowanie odpadów to klucz do czystszego i zdrowszego środowiska naturalnego. Umieszczanie plastiku, metalu, papieru i innych odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach staje się dobrym nawykiem u coraz większej liczby osób. Nie każdy jednak wie, co należy zrobić z odpadami, które powstają w trakcie remontu. Nie można ich bowiem zakwalifikować do żadnej ze wspomnianej kategorii śmieci. Gruz i materiały budowlane należy umieścić w specjalnie przygotowanych kontenerach, aby móc je przetransportować do właściwego punktu. W tym pomaga firma Gruzers – wywóz odpadów Szczecin. Jak należy zaplanować właściwy wywóz gruzu? Przeczytaj nasz artykuł!

Prawidłowy wywóz gruzu

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, podczas których powstanie duża ilość odpadów budowlanych, należy zorganizować odpowiedni kontener. Pojemnik powinien odpowiadać swoim rozmiarem ilości gruzu, który zostanie do niego zapakowany. Mogą do niego trafić m.in. cegły, płyty gipsowo-kartonowe, beton oraz płytki ceramiczne. Po załadowaniu kontenera odpady muszą zostać przewiezione do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działającego w każdej gminie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że gruz nie może być składowany na własnej posesji, ponieważ musi on zostać zutylizowany w odpowiedni sposób. 

Gdzie możesz umieścić kontener?

Kontener możemy postawić tak naprawdę w miejscu, które udostępni nam gmina lub wspólnota. Należy więc udać się do władz gminy lub zarządu wspólnoty w celu uzyskania pozwolenia na postawienie kontenera w określonym punkcie. Takie pozwolenie nie jest oczywiście konieczne, kiedy pojemnik na gruz stawiamy na własnej działce. 

Pamiętaj o szczególnie niebezpiecznych odpadach!

Podczas składowania odpadów pochodzących z prac remontowych należy pamiętać, że niektórych elementów nie możemy tam umieścić, ponieważ wymagają innego rodzaju utylizacji. Wszystko ze względu na ich wyjątkowo niebezpieczne właściwości i zawartość szczególnie toksycznych substancji. Mowa tutaj np. o eternicie zawierającym azbest, papie czy trawie syntetycznej. Zanim gruz zostanie przewieziony do danego punktu, warto sprawdzić, czy przyjmuje on posiadany przez nas rodzaj odpadów. Przewożąc poszczególne odpady budowlane w odpowiednie miejsce dbamy nie tylko o środowisko, ale też o własne zdrowie. 

Dodaj komentarz