Czym zajmuje się lekarz medycyny sądowej?

Czym zajmuje się lekarz medycyny sądowej?

Zawód lekarza medycyny sądowej kojarzy się przede wszystkim z serialami i książkami o tematyce kryminalnej. Niewielu z nas ma realne pojęcie na temat tego, czym zajmuje się medycyna sądowa. Dobrze byłoby więc nieco zgłębić ten temat.

Czym jest medycyna sądowa?

Medycyna sądowa to zarówno dziedzina nauki, jak i jedna z możliwych specjalizacji lekarskich. Nietrudno zgadnąć, że ta gałąź medycyny ma wiele do zaoferowania wymiarowi sprawiedliwości. Bez oględzin zwłok czy sekcji, nie mogłoby być przecież mowy o określeniu przyczyny zgonu. Lekarze medycyny sądowej są także bardzo pomocni w trakcie ekshumacji, które mogą mieć ogromne znaczenie historyczne. Aby móc wykonywać zawód lekarza medycyny sądowej, koniecznie należy ukończyć studia medyczne. Później nie pozostaje już nic innego jak wybór odpowiedniej specjalizacji i zdanie wymaganego prawem egzaminu. Swoją wiedzę z zakresu medycyny sądowej można poszerzać między innymi dzięki studiom podyplomowym, na przykład na kierunku chemia i toksykologia sądowa. 

Jakie działania podejmuje lekarz medycyny sądowej?

Lekarz medycyny sądowej nie może narzekać na brak pracy. Podejmuje on szereg różnego rodzaju działań, które mogą przysłużyć się wymiarowi sprawiedliwości. Wśród działań, które podejmuje lekarz medycyny sądowej, wyróżnić należy przede wszystkim: 

  • orzekanie na temat okoliczności śmierci 
  • opiniowanie w procesach sądowych, zarówno karnych, jak i cywilnych 
  • pobór materiałów do celów diagnostycznych np podczas przeprowadzania sekcji zwłok 
  • prowadzenie badań toksykologicznych 
  • dokonywanie oględzin oraz sekcji zwłok 
  • identyfikowanie szczątków ludzkich 

Praca w charakterze lekarza sądowego wymaga nie tylko ogromnej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, ale również określonych predyspozycji. Lekarz musi być gotowy do pracy pod presją czasu. Powinien być także odporny na stres. Konieczna jest również skrupulatność, dokładność i odpowiedzialność.

Jakie są dziedziny medycyny sądowej?

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale istnieje kilka dziedzin medycyny sądowej. Mowa tu przede wszystkim o: 

  • toksykologii – dziedzina ta czerpie przede wszystkim z takich nauk jak chemia, fizyka oraz farmakologia
  • traumatologii – znajduje zastosowanie w trakcie próby identyfikacji szczątków ludzkich
  • tanatologii – dziedzina ta koncentruje się przede wszystkim na procesie umierania, zakładając przy tym, że życie jest największą wartością 
  • serohematologii – precyzyjnie bada ludzki materiał genetyczny 

W pracy lekarza medycyny sądowej przydaje się zatem wiedza z różnych gałęzi medycyny, a także chemii czy fizyki. Jest to zatem zawód wymagający ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Dodaj komentarz