Znajdujesz się na:

Orzecznictwo

Oferujemy transport dowodów rzeczowych na terenie całej Polski.

Ekspertyzy, którymi się zajmujemy są przygotowywane pod czujnym okiem wielu ekspertów z dziedziny kryminalistyki. Pracownicy nasi to przede wszystkim osoby z praktyką w placówkach laboratoryjnych a także naukowcy.

Mamy na swoim koncie przeszło dwanaście tysięcy fachowo przygotowanych ekspertyz, które mogą stanowić ważny dowód w sądzie. Ponad to nasza kadra posiada statut biegłych, co sprawia, że jesteśmy konkurencyjni na rynku.

Jesteśmy w stanie przygotować specjalistyczne ekspertyzy z zakresu szeroko pojętej kryminalistyki, gdyż kadra dla nas pracująca składa się z osób bogatych w doświadczenia związane ze środowiskiem policyjnym, uniwersyteckim i laboratoriami. 

Oferujemy ekspertyzy orzecznictwa w następującym zakresie.

Badanie orzecznictwa to:

 • Określenie stopnia uszkodzenia ciała.
 • Badania oceniające zdolność do uczestniczenia w czynnościach procesowych, udziału w rozprawach przed Sądem, możliwości zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i pobytu w policyjnej izbie zatrzymań oraz do odbycia kary pozbawienia wolności.
 • Oszacowanie stanu zdrowia osób poszkodowanych dla celów odszkodowawczych tj. uszczerbku na zdrowiu, zakresu zwiększenia potrzeb życiowych w związku z powstałą szkodą, zasadności kosztów przeprowadzonego i koniecznego leczenia w przyszłości.

Opinie są sporządzane z przybranymi specjalistami za zgodą podmiotu zlecającego, w zależności od spornego problemu.

W przypadkach, w których nie zachodzi konieczność osobistego zbadania osoby pozostającej w sferze zainteresowania toczącego się postępowania, możliwe jest - o ile nie występują przeszkody procesowe - wydanie opinii na podstawie zgro­madzonej dokumentacji medycznej oraz materiału zawartego w aktach sprawy.

Dzięki udziałowi doświadczonych specjalistów istnieje możliwość oceny zdolności wyrażania woli w sprawach o prawo do nabycia spadku lub darowizny oraz oceny zdolności do wykonywania innych czynności prawnych.  

Obecny zakres opiniowania to:

 • otolaryngologia
 • medycyna pracy
 • reumatologia
 • urologia
 • endokrynologia
 • ortopedia
 • chirurgia urazowa
 • pediatria
 • kardiologia
 • ortopedia
 • dermatologia
 • okulistyka
 • chirurgia ogólna
 • chirurgia dziecięca
 • kardiochirurgia dziecięca
 • chirurgia stomatologiczna
 • chirurgia naczyniowa
 • rehabilitacja ogólna
 • choroby wewnętrzne
 • neurologia
 • onkologia kliniczna
 • onkologia
 • chirurgia onkologiczna
 • nefrologia
 • pulmonologia
 • patomorfologia
 • traumatologia
 • choroby zakaźne
 • medycyna przemysłowa
 • ginekologia
 • psychiatria,
 • psychologia
 • seksuologia
 • diabetologia
 • neurochirurgia
 • medycyna ratunkowa