Znajdujesz się na:

Medycyna Sądowa

Oferujemy transport dowodów rzeczowych na terenie całej Polski.

Ekspertyzy, którymi się zajmujemy są przygotowywane pod czujnym okiem wielu ekspertów z dziedziny kryminalistyki. Pracownicy nasi to przede wszystkim osoby z praktyką w placówkach laboratoryjnych a także naukowcy.

Mamy na swoim koncie przeszło dwanaście tysięcy fachowo przygotowanych ekspertyz, które mogą stanowić ważny dowód w sądzie. Ponad to nasza kadra posiada statut biegłych, co sprawia, że jesteśmy konkurencyjni na rynku.

Jesteśmy w stanie przygotować specjalistyczne ekspertyzy z zakresu szeroko pojętej kryminalistyki, gdyż kadra dla nas pracująca składa się z osób bogatych w doświadczenia związane ze środowiskiem policyjnym, uniwersyteckim i laboratoriami. 

Nasza firma specjalizuje się w badaniach z zakresu medycyny sądowej. Należą do nich przede wszystkim:

1. Wydawanie opinii z obszaru prawnego zakwalifikowania powstałych uszkodzeń ciała na podstawie przeprowadzonej obdukcji lekarskiej.  Opinie wydajemy na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, po zapoznaniu się z aktami sprawy, jak i także jesteśmy w stanie samodzielnie ustalić okoliczności powstania opisanych obrażeń - czynne lub bierne,

2. Wydawanie opinii dotyczących artykułu 166 Kodeksu Karnego - „bezpośrednie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”,

3. Badania toksykologiczne sądowo - lekarskie mające na celu ustalenie stopnia trzeźwości ewentualnych podejrzanych na podstawie dostarczonych przez organy śledcze akt sprawy,

4. Opinie dotyczące bezpośredniego ustalenia wyrażonego w procentach uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej, jak i określenie zarówno wczesnych jak i również przyszłych konsekwencji doznanego uszczerbku,

5. Techniczno-medyczne odtworzenie okoliczności wypadku drogowego wraz z zaangażowaniem pieszych. Ponadto oferujemy identyfikację kierowcy przy współpracy z biegłymi z dziedziny ruchu drogowego oraz z zastosowaniem programu komputerowego PC - Cash,

6. Określenie stopnia uszkodzenia ciała.

Opinie są sporządzane z przybranymi specjalistami za zgodą podmiotu zlecającego, w zależności od spornego problemu.

Wszystkie opinie wydajemy na podstawie zgro­madzonej dokumentacji medycznej oraz materiału zawartego w aktach sprawy.  

Obecny zakres opiniowania to:

 • otolaryngologia
 • medycyna pracy
 • reumatologia
 • urologia
 • endokrynologia
 • ortopedia
 • chirurgia urazowa
 • pediatria
 • kardiologia
 • ortopedia
 • dermatologia
 • okulistyka
 • chirurgia ogólna
 • chirurgia dziecięca
 • kardiochirurgia dziecięca
 • chirurgia stomatologiczna
 • chirurgia naczyniowa
 • rehabilitacja ogólna
 • choroby wewnętrzne
 • neurologia
 • onkologia kliniczna
 • onkologia
 • chirurgia onkologiczna
 • nefrologia
 • pulmonologia
 • patomorfologia
 • traumatologia
 • choroby zakaźne
 • medycyna przemysłowa
 • ginekologia
 • psychiatria,
 • psychologia
 • seksuologia
 • diabetologia
 • neurochirurgia
 • medycyna ratunkowa