Znajdujesz się na:

Hemogenetyka

Oferujemy transport dowodów rzeczowych na terenie całej Polski.

Ekspertyzy, którymi się zajmujemy są przygotowywane pod czujnym okiem wielu ekspertów z dziedziny kryminalistyki. Pracownicy nasi to przede wszystkim osoby z praktyką w placówkach laboratoryjnych a także naukowcy.

Mamy na swoim koncie przeszło dwanaście tysięcy fachowo przygotowanych ekspertyz, które mogą stanowić ważny dowód w sądzie. Ponad to nasza kadra posiada statut biegłych, co sprawia, że jesteśmy konkurencyjni na rynku.

Jesteśmy w stanie przygotować specjalistyczne ekspertyzy z zakresu szeroko pojętej kryminalistyki, gdyż kadra dla nas pracująca składa się z osób bogatych w doświadczenia związane ze środowiskiem policyjnym, uniwersyteckim i laboratoriami. 

Oferujemy ekspertyzy śladów biologicznych oraz badania DNA w następującym zakresie.

Badanie śladów biologicznych to:

 1. Ujawnianie śladów biologicznych i mikrośladów za pomocą zestawu optycznego w zakresie od UV do podczerwieni,
 2. Identyfikacja różnego rodzaju śladów biologicznych w oparciu o testy mikroskopowe, biochemiczne i fizyko-chemiczne w tym głównie krwi, śliny, nasienia, wydzieliny z dróg rodnych, naskórka, włosów, moczu, kału itp.,
 3. Ekstrakcja DNA z wszystkich rodzajów tkanek i śladów biologicznych,
 4. Ilościowe określanie DNA człowieka techniką luminometryczną lub techniką PCR w czasie rzeczywistym,
 5. Określanie płci genetycznej osobnika metodą powielania loci swoistych dla chromosomów płci,
 6. Powielanie techniką PCR dowolnego locus/loci ludzkiego DNA,
 7. Identyfikacja mutacji techniką PCR, PCR/RFLP, cyklicznego sekwencjonowania,
 8. Identyfikacja genetyczna wszystkich rodzajów śladów biologicznych (w tym również kości i włosów) techniką PCR loci DNA jądrowego człowieka,
 9. Identyfikacja śladów biologicznych (kości, włosy bez cebulek) metodą cyklicznego sekwencjonowania polimorficznych obszarów HV1, HV2 i HV3 DNA mitochondrialnego,
 10. Sekwencjonowanie dowolnego fragmentu DNA mitochondrialnego,
 11. Identyfikacja NN osób poprzez badanie polimorfizmu DNA jądrowego i mitochondrialnego,
 12. Selektywna identyfikacja DNA mężczyzny w mieszaninach (loci swoiste dla chromosomu Y) oraz badanie loci swoistych dla chromosomu X,
 13. Identyfikacja polimorfizmu typu SNP technikami PCR/RFLP,
 14. Badanie zjawiska utraty heterozygotyczności z zastosowaniem markerów mikrosatelitarnych i sekwenatora DNA,
 15. Badanie chimeryzmu po przeszczepach szpiku kostnego z zastosowaniem sekwencji mikrosatelitarnych (STR),
 16. Sekwencjonowanie produktów PCR,
 17. Identyfikacja mikroskopowa włosów ludzkich.

e-SZPIEG.com - Sklep Detektywistyczny - Akcesoria Szpiegowskie
www.e-SZPIEG.com